Men's Basketball Polls - Week 17 (Mar 15 - Apr 5)
 • AP Poll
 • 1. Gonzaga
 • 2. Illinois
 • 3. Baylor
 • 4. Michigan
 • 5. Alabama
 • 6. Houston
 • 7. Ohio State
 • 8. Iowa
 • 9. Texas
 • 10. Arkansas
 • Coaches Poll
 • 1. Gonzaga
 • 2. Illinois
 • 3. Baylor
 • 4. Michigan
 • 5. Alabama
 • 6. Houston
 • 7. Ohio State
 • 8. Iowa
 • 9. Texas
 • 10. Arkansas